Nyerhvervelse

Museumsinspektør Jesper Munk Andersen fremviser Christian IVs rejsebibel fra 1647

 

Det er en rejsebibel, der helt bogstaveligt lever op til sit navn, og som har en helt særlig historie og ikke mindst tilknytning til familien Reventlow, som nu vender hjem til Lolland-Falster. Det sker med økonomisk støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Pressemeddelelse

 

 

Præsentation af rejsebiblen