Museum Lolland-Falster - Registranter - Rådhuse på Lolland-Falster

Introduktion  |  Bygningsregistrant  |  Rådhusbilleder  |  Rapport  |  Links


INTRODUKTION

En etnologisk undersøgelse af lokalforvaltningens rådhuse på Lolland og Falster, deres interiør og eksteriør i forhold til skiftende tiders forvaltningsidealer og -praksiser, fra 1849 til 2006


Bygningsregistrant
over amtsrådhuset, rådhuse og kommunekontorer på Lolland og Falster i perioden 1849 til ultimo 2006.

Rådhusbilleder
Fotos af rådhuse og administrationsbygninger, hovedsageligt optaget i sommeren 2006.

Rapport
Analyse af bygningernes fysiske udtryk både eksteriør og interiør i forhold til skiftende tiders forvaltningsidealer og –praksiser.


Registranten giver overblik over omfanget af bygninger, som har haft funktion eller fungerer som rådhuse før strukturreformen træder i kraft 1. januar 2007. Den er en dokumentation primært med faktuelle oplysninger og beskrivelser af rådhusene.

Udarbejdet 2006 for Lolland-Falsters Stiftsmuseum med støtte fra Kulturarvsstyrelsen.