Intro | Vælg fra kort | Vælg fra liste | Læs rapport | Litteratur Søg i basen


  
Titel: 40 år med træ. Udsendt i anledning af Plus Vejen Træindustris 40års jubilæum.
Forfatter: Christensen, Karl
År: 1981
  
Titel: Almindingen
Forfatter: Jarmstad, Knud
År: 1956
  
Titel: Arbetets deling: Stocka sågverk under omvandling 1856-1900. Det svenska arbetets historia 3.
Forfatter: Johansson, Alf
År: 1988
Udgivelsessted: Lund
  
Titel: Danmarks Søfart, Handel og Industri. 2. bind, Øerne
Forfatter: Müllertz, A. (red)
År: 1915-18
Udgivelsessted: København
  
Titel: Dannerhøj Savværk og Søren Marius Arentsen
Forfatter: Arentsen, Eli
År: 2001
Udgivelsessted: Aalborg
  
Titel: Danske Skove 1500-1800. En landskabshistorisk undersøgelse.
Forfatter: Fritzbøger, Bo
År: 1992
Udgivelsessted: Odense
  
Titel: De danske træerhverv. Faglig, biografisk håndbog for de organiserede erhvervsdrivende indenfor handel, håndværk og industri i træ- og tømmererhvervene i Danmark.
Forfatter: Uhrskov, Tage (red)
År: 1971
Udgiver: Forlaget Liber
Udgivelsessted: København
  
Titel: De tavse bygninger
Forfatter: Meyer, Ole
År: 2000
Udgiver: Aristi
  
Titel: Den skötsamme arbetaren: ideer och ideal i et norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930
Forfatter: Ambjörnsson, Ronny
År: 1988
Udgiver: Carlssons
Udgivelsessted: Stockholm
  
Titel: Dinesen gulve fra Jels Savværk: Verden for dine fødder
År: 2004
Note: Udgiver: Dinesen, prisliste mm.
  
Titel: Domsjö Såg och latageplats under 200 år.
Forfatter: Nylander, Niels
År: 1984
  
Titel: Erhvervsaktiv i 60 år: min tid på Frederiks Savværk, A/S Frederiks Tømmerhandel
Forfatter: Jørgensen, Gunnar
År: 1988
  
Titel: Flemming Juncker og industrien i Køge i Medarbejderen p. 1-8.
Forfatter: Johansen, Flemming
År: September 1994
  
Titel: Fremtidens Savværker i Træ og industri
Forfatter: Thorlacius-Ussing, Henrik
År: 1988
  
Titel: Gulvenes Gucci i Børsen, 03-09, Weekend s. 2-3 (om Jels Savværk)
Forfatter: Remy-Jensen, J
År: 2004
  
Titel: Haslev træindustri. Haslev Kraftbox. 1.april 1941-1966
Forfatter: Jensen, J.B.
År: 1966
  
Titel: Herregården. Menneske. Samfund. Landskab. Bygninger. Bd.3: Drift og Landskab
Forfatter: Erichsen, John
År: 2005
Udgiver: Nationalmuseet
  
Titel: Historien om Hjerl Hedes Frilandsmuseum
Forfatter: Mygind, Finn
Årgang: 2005
Udgivelsessted: Hjerl Hedes Museum
  
Titel: Haastrup Savværk i Arkiver, Folkemindesamlinger og Museer i Faaborg Kommune, p. 14-18
Forfatter: Petersen, Hans V.
År: 1985
  
Titel: Haastrup Træemballage samler produktionen i Erhverv/Fyn nr. 2, s. 54
År: 1989
  
Titel: Industriens historie i Danmark 1-3
Forfatter: Nielsen, Axel
År: 1943
  
Titel: Industriens Vækst og Vilkår 1870-1973, Dansk Industri efter 1870 bd.1
Forfatter: Johansen, Hans Chr.
År: 1988
  
Titel: Kompendium över Smedjor, Snickerier och Sågar i Tåsjö socken.
Forfatter: Studiegruppen 1900-tal på väg och Hortings Hembygdsförening
År: u. år
  
Titel: Kring Träpatroner och Sågverksarbetare
År: u. år
  
Titel: Kulturskoven. Dansk Skovbrug fra oldtid til nutid.
Forfatter: Fritzbøger, Bo
År: 1994
Udgivelsessted: København
  
Titel: Norbottens sågverksindustri 1900-1925
Forfatter: Dyverfelt, Göran
År: 1974
  
Titel: Ny historisk ordre til Kagerup Savværk i Frederiksborg Amts Avis
Forfatter: Nrs (signatur)
År: 2005, lagt på nettet 29. sept. 2005
  
Titel: Naarup Savværk i Rapport om industrisamfundets kulturarv på Fyn p. 34
År: u. år
Note: Udpeget blandt Fyns syv vigtigste industriminder.
  
Titel: Prisliste for Struer Damp- Høvle- og Savværk
År: 1884
Udgivelsessted: Viborg
  
Titel: Provins Industri
Forfatter: Burchardt, Jørgen
År: 1984
Note: Udgivet af Faaborg Byhistorisk Arkiv og Faaborg Kulturhistoriske Museer.
  
Titel: Provinsindustri
Forfatter: Burchardt, Jørgen
År: 1984
Udgivelsessted: Styrbæks Bogtrykkeri, Faaborg
Note: Udgivet af Faaborg Byhistoriske Arkiv og Faaborg Kulturhistoriske Museer.
  
Titel: Ramløse Mølle: livsnerven i byen. Årbog for Gilleleje og Omegns Museumsforening samt Helsinge Arkiv og Museer.
Forfatter: Sunesen, Sune B.,
År: 1998
  
Titel: Savværksarbejder i 1930'erne og 1940'erne i Cartha
Forfatter: Zobbe, Erik
År: 1993
  
Titel: Stormfældede vesttyske træer dannede baggrund for stort fynsk savværk i Focus Fyn, 6 s. 16
Forfatter: Poulsen, Villy
År: 1986
  
Titel: Særtryk af Maribo Amts økonomiske Selskabs Årbog 1920: In memoriam S. Wichmann
År: 1920
  
Titel: Sønderjyllands industris udvikling 1920 til 1970 i Kulturgeografiske Skrifter bd. 8
Forfatter: Askegaard, Helle
År: 1970
  
Titel: Sågverksarbetarna i Strukturomvandlingen
Forfatter: Sommerstad, Lene
År: 1983
  
Titel: Sågverkspatronerne
Forfatter: Flodin, Niels August
År: 1978
  
Titel: Teknologiske forandringer i dansk industri 1870-1896, Dansk Industri efter 1870, bd. 4
Forfatter: Hyldtoft, Ole
År: 1996
Udgivelsessted: Odense
  
Titel: Træk af livet på Jels Savværk i Historisk Årbog for Rødding-Egnen pp. 51-66
Forfatter: Dinesen, Hans Peter
År: 2001
  
Titel: Træværk. Nørlund Savværk 1878-1978
Forfatter: Færch, Lise
År: 1978
Udgiver: Nørlund Savværk
  
Titel: Ud af ingenting. En slægt og dens virksomhed.
Forfatter: Reiben, Vagn
År: 2002
  
Titel: Viskum Skov og Kirke
Forfatter: Engmarksgaard, Børge
År: 1993