Kontakt medarbejder:

Alle medarbejdere, alfabetisk, fornavn(56)

Lykke Herlov
Reception
54 84 44 50
lyh@museumlollandfalster.dk

Telefonisk henvendelse til museet

Alexandra Andersen Damgaard
Museumsinspektør, nyere tid
25 59 34 53
ada@museumlollandfalster.dk

Koordinator for Stiftsmuseet og Falsters Minder

Anders Rasmussen
Museumsinspektør, arkæologi
25 31 90 75
ar@museumlollandfalster.dk

Arkæologisk forvaltning og forskning, sagsbehandling af danefæ, udgravningsleder.

Anna-Elisabeth Jensen
Leder af kulturhistorisk afdeling
51 21 27 43
aej@museumlollandfalster.dk

Forskning og internationale kontakter. Strategisk udvikling. Afdelingsleder for kulturhistorisk afdeling: forskning, formidling, museumslovsforvaltning, indsamling, registrering og bevaring.
CV
Bibliografi

Anne Vibeke Knöchel Christensen
Museumsinspektør
52 51 31 88
avc@museumlollandfalster.dk

Projektleder på kulturprojekt Kulturland – Natur- og kulturarv. Playmaker på kulturprojekt Kulturland – Reason to love life. GIS-ansvarlig. Projektassistent på Interreg-projekt Nordmus.

Anne-Lotte Sjørup Mathiesen
Museumsinspektør, kommunikation og formidling
25 59 34 56
asm@museumlollandfalster.dk

Presseansvarlig, hjemmesideansvarlig

Bettina Høppner
Rengøringshjælp
bet@museumlollandfalster.dk

Bjørnar Måge
Museumsinspektør, Femernprojektet
52 51 30 76
bjm@museumlollandfalster.dk

Projektleder Femernprojektet. Arkæologisk forvaltning og forskning, udgravningsleder.

Bo Mejer Hansen
Regnskabsmedarbejder
54 84 44 39
bmh@museumlollandfalster.dk

Carsten Malmros Jensen
Tømrer og tækker
25 47 26 01
cmj@museumlollandfalster.dk

Cecilie Bønnelycke
Museumsinspektør, nyere tid
20 58 34 32
ceb@museumlollandfalster.dk

Christian Dedenroth-Schou
Arkæolog
cds@museumlollandfalster.dk

Projektansat feltassistent, Femern

Christina Hansen
Museumsassistent, Registrering
ch@museumlollandfalster.dk

Registrering af genstande og arkivalier til museets samlinger og til Falsters Egnshistoriske Arkiv. Tager sig af lokalhistoriske forespørgsler på egnshistorisk arkiv.

Dirk Keil
Projektleder, EU-projekter
52 51 31 92
dk@museumlollandfalster.dk

Transnationale samarbejdsprojekter: Projektleder ved INTERREG 5a projekt NORDMUS (dansk-tysk museumssamarbejde, MLF er leadpartner), og projektmanager for INTERREG 5a projekter ”South Baltic Manors” (Herregårdsprojekt, Danmark- Tyskland-Sverige-Polen-Litauen, MLF er projektpartner) og ”KursKultur 2.0” (Danmark-Tyskland, MLF er projektpartner).

Ditte Elisabeth Pelle Kofod
Arkæolog
dek@museumlollandfalster.dk

Femernprojektet

Dorthe Fibæk Magnusson
Leder af museumsbutikkerne, grafisk design
51 21 25 06
df@museumlollandfalster.dk

Elisabeth Abildtrup
Webkoordinator, redaktør
22 45 90 51
ela@museumlollandfalster.dk

Det digitale museum, opbygning, vedligehold og formidling. Åbne Samlinger.

Elisabeth Kruse
Arkæolog
elk@museumlollandfalster.dk

Feltassistent, Femernprojektet

Hanne L. Christensen
Projektmedarbejder
40 20 51 95
hlc@museumlollandfalster.dk

Bygningskultur og kulturmiljøer. Gravminderegistrering, fængselsundersøgelse etc.

Hanne-Marie Lyngsøe
Museumsassistent, registrering
hml@museumlollandfalster.dk

Hans Brøgger
Håndværker
hab@museumlollandfalster.dk

Henrik Schilling
Strategisk kommunikation
30 61 20 64
hes@museumlollandfalster.dk

Henrik Juul Skaaning Sørensen
Museumsassistent
51 21 26 36
hss@museumlollandfalster.dk

Ida Sonberg
Museumsvært
iso@museumlollandfalster.dk

Jakob Fink
Arkæolog
jaf@museumlollandfalster.dk

Projektansat ved Femernprojektet

Josephine Forsberg
Arkæolog
jof@museumlollandfalster.dk

Projektansat feltassistent, Femern

Kasper Høhling Søsted
Leder af arkæologisk afdeling
51 21 29 50
khs@museumlollandfalster.dk

Afdelingsleder, arkæologisk forvaltning og forskning, sagsbehandling af danefæ, projektleder Femern.

Kim Czuba
Museumsvært
kc@museumlollandfalster.dk

Drifts- og bygningsmedarbejder i vinterhalvåret. Frilandsmuseet, Maribo.

Kirsten Wraa
Turismemedarbejder
5251 3191/ 5485 1303
kiw@museumlollandfalster.dk

Kurt Rügge
Projektmedarbejder, Samlingen for fremtiden
51 21 25 42
kur@museumlollandfalster.dk

Magasinprojekt

Lars Meldgaard
Museumstekniker, magasinansvarlig
52 51 30 75
lam@museumlollandfalster.dk

Projektleder magasin

Leif Plith Lauritsen
Leder af driftsafdelingen
60 62 80 99
lpl@museumlollandfalster.dk

Middelalderarkæologi/forskning: borge, by, sakralkultur Forhistorisk arkæologi: befæstninger Formidling, foredrag og omvisninger

Lene Tønder Buur
Museumsinspektør, historiker Samlingsgennemgang
51 21 25 05
ltb@museumlollandfalster.dk

Teamleder for registreringsteamet. Samlings- og forvaltningsinspektør. Indsamling af genstande. Samtids- og historiske undersøgelser. Behandling af lokalplaner, bygge- og nedrivningssager. Faglig ansvarlig for Falsters Egnshistoriske Arkiv.
Bibliografi

Line Aaberg Lund
Arkæolog
20 58 48 15
lal@museumlollandfalster.dk

Feltassistent, Femernprojektet

Louise Sebro
Museumsinspektør, nyere tid
25 59 34 57
los@museumlollandfalster.dk

Marianne Nielsen
Sekretær, HR og administration
51 21 25 65
mn@museumlollandfalster.dk

Personale og HR-opgaver, mentoraftaler, ansættelseskontrakter, administrativt arkiv og postjournalisering, referent i diverse arbejdsudvalg. Medarbejdervalgt arbejdsmiljørepræsentant.

Marie Brinch
Museumsinspektør, arkæologi
52 51 30 72
mb@museumlollandfalster.dk

Arkæologisk forvaltning og forskning, sagsbehandling af danefæ, udgravningsleder, koordinator for Stiftsmuseet og Falsters Minder, tillidsrepræsentant for AC-området

Matko Cvrljak
Arkæolog
mac@museumlollandfalster.dk

Femernprojektet

Matteo Laudato
Arkæolog
mala@museumlollandfalster.dk

Projektansat feltassistent, Femern

Nanna Sofie Karcz
Sommermedhjælp
nsk@museumlollandfalster.dk

Niels Stryger
Museumsassistent
25 15 80 11
nis@museumlollandfalster.dk

Niels Otto Henriksen

noh@museumlollandfalster.dk

Ninette Wittorff Jensen

nwj@museumlollandfalster.dk

Peter Christian Martens Deichmann
Arkæolog, udgravningsleder
25 37 96 10
pede@museumlollandfalster.dk

Peter Wilcken Hacke
Museumsassistent, Registrering
51 21 29 77
pwh@museumlollandfalster.dk

Registrering og fotografering af genstande til museets samlinger. Tager sig af lokalhistoriske forespørgsler, fotografering og scanning. Femern-projekt. Talsmand for HK-området.

Pia Nielsen
Museumsvært
5121 2508
pini@museumlollandfalster.dk

Museumsvært

Rasmus Fürst
Museumsassistent

Signe Fog Mogensen
Arkæolog, udgravningsleder
5251 3074
sfm@museumlollandfalster.dk

Simon Madsen
Museumsassistent

Solveig Chaudesaigues-Clausen
Arkæolog
scc@museumlollandfalster.dk

Projektansat ved Femernprojektet

Steen Forsberg
Museumsassistent
52 51 31 16
stf@museumlollandfalster.dk

Søren Jensen
Arkæolog, Femernprojektet
52 51 31 94
sje@museumlollandfalster.dk

Udgravningsleder, Femern-projektet

Søren Anker Sørensen
Specialkonsulent, Femernprojektet
52 51 31 98
sas@museumlollandfalster.dk

Thomas Bogtoft Møller
Museumsassistent, Registrering
51 21 25 73
tbm@museumlollandfalster.dk

Ansvarlig for museets bibliotek og for Falsters Egnshistoriske Arkiv. Registrering af genstande og arkivalier til museets samlinger og arkivalier til arkivet. Tager sig af lokalhistoriske forespørgsler på museet og på egnshistorisk arkiv.

Thor Holmboe
Museumsassistent
52 51 30 77
thh@museumlollandfalster.dk

Magasinarbejde. Fremfinding og tilbagesætning af genstande. Ansvar for ajourføring af magasindatabaser. Lister i forbindelse med revision 2008. Detektering ved arkæologiske udgravninger. Talsmand for 3F-området.

Ulla Schaltz
Direktør
25 59 34 54
uls@museumlollandfalster.dk

CV og publikationsliste