Nyhedsbrev 7. marts 2017

Kulturmindeforeningen inviterer til generalforsamling for sine medlemmer med efterfølgende offentligt foredrag ved Anna-Elisabeth Jensen, museumsinspektør ved Museum Lolland-Falster.

Kulturmindeforeningens generalforsamling med foredrag

Tirsdag d. 28. marts 2017 kl.19 holder Kulturmindeforeningen i Nykøbing F. sin årlige generalforsamling. Efter generalforsamlingen indbydes til offentligt foredrag ved Anna-Elisabeth Jensen, Museum Lolland-Falster. Med titlen Migration og vellevned i 10.000 år - udvikling og afvikling på Lolland-Falster tager foredragsholderen os tilbage i tiden med et kulturhistorisk blik på netop migration og vellevned på Sydhavsøerne.

Sydhavsøerne har igennem århundrederne været et grænseland. Øerne har ligget i Østersøen som en forpost for det danske rige. Tilflyttere og nye ideer, krig, fiskeri og handelskontakter tværs over Østersøen er blot nogle af ingredienserne i områdets udvikling gennem 10.000 år.

Generalforsamlingen er kun for Kulturmindeforeningens medlemmer, men foredraget er offentligt.

Læs mere om arrangementet

Historiske samtalesaloner

Husk Livet - Hvad husker du?

- Museum Lolland-Falster tilbyder historiske samtale-saloner til demente borgere

Med udgangspunkt i emner der er aktuelle for borgernes egen barndom og ungdom sætter vi snakken og hukommelsen i gang med genstande og fotos.

Vi kommer vidt omkring, og hukommelsen kommer tilbage efterhånden som samtalen udvikler sig og historierne kommer frem.

Læs mere om de historiske samtalesaloner

Logo Kulturland: Reason to love life

Mød en arkæolog den 9. marts

Arbejdet med den nye Ringsted-Femern Bane er i fuld gang, og i den forbindelse vil Banedanmark gerne fejre en række milepæle. Det drejer sig om indvielsen af et nyt vejanlæg i Eskilstrup, færdiggørelsen af bropakke 1, der har betydet 18 nye jernbanebroer på Lolland og Falster, samt opstarten af flere nye, store anlægsprojekter mellem Ringsted og Rødby.

 

Det sker torsdag den 9. marts kl. 15 i Eskilstrup.

 

Læs mere om indvielsen

 

 

Geologi og gravhøje i Gjorslev Bøgeskov

Vandretur med en arkæolog og en naturvejleder lørdag d. 11. marts kl. 10 – 12

Hjerteforeningens Motionsklub, Stevns og KULTURLAND byder på denne unikke vandretur i Gjorslev Bøgeskov. Turen går ad en gammel hulvej, på kanten af stenalderhavets kystlinje og gennem en tunneldal fra istiden. På højdedragene ligger gravhøje fra både stenalder og bronzealder tæt. Det vidner om et attraktivt sted for bosætning i oldtiden, netop på grund af geologien. Det, der var en tunneldal i istiden, var i stenalderen forvandlet til fjord, søer og vandløb, - et godt sted at bo for stenaldermennesket.

Gravhøjene skulle vise magt og velstand. Kun de rigeste og mest magtfulde havde råd til sådan en grav, og den skulle naturligvis kunne ses langvejsfra, derfor ligger de højt i landskabet.

Arkæologen og naturvejlederen vil sammen trække de spændende historier ud af landskabet og oldtidsminderne.

Midtvejs vil der blive en lille pause, hvor der vil være lidt varmt at drikke.

Mødested: Den store P-plads ved Bøgeskov Strand.

Turlængde: ca. 5 km

Husk: påklædning efter årstiden og fornuftigt fodtøj, turen går nogle gange udenfor stierne. Terrænet er ikke velegnet til barnevogne og klapvogne.

Turen er finansieret af Kulturland og derfor gratis.

Hvad er KULTURLAND?

KULTURLAND er et projekt i Kulturregion Storstrøm, hvor regionens tre statsanerkendte museer, Museum Lolland-Falster, Museum Sydøstdanmark og Østsjællands Museum, samarbejder om at udvikle nogle anderledes natur- og kulturtilbud og museumsoplevelser, der bidrager til det gode liv.

Se mere på www.kulturland.nu

Logo Kulturland: Magt og styrke

Logo Kulturland: Geologi

Museum Lolland-Falster
Frisegade 40, 4800 Nykøbing Falster

Tlf.: 54 84 44 00
Mail: post@museumlollandfalster.dk

Telefontid:
Tirsdag - torsdag: 10-14
Fredag: 10-13

Afmeld