Dansk-tyske kulturlandskaber

Stemningsbillede fra Oldenburger Wallmuseum

Stemningsbillede fra Oldenburger Wallmuseum

 

Gratis online kursus

I forbindelse med det grænseoverskridende dansk-tyske museumssamarbejde NORDMUS udbydes der nu gratis online kurser, der skal belyse og uddybe den fælles dansk-tyske kulturhistorie.

 

I den dansk-tyske grænseregion er vi vant til den tætte kontakt, der er mellem landene i dag, hvor der er jernbane, broer, motorveje og færger, der kobler landende sammen, og snart vil der også være en tunnel. Men historien viser, at der altid har været en tæt kontakt i denne region, som omfatter det nordlige Tyskland og det sydlige Danmark. Mange ideer fra det europæiske fastland har bredt sig op igennem regionen, ligesom dansk kultur har spredt sig sydpå.

 

Dette første kursus er en introduktion til den fælles kulturhistorie for Slesvig-Holsten og det sydlige Danmark.

 

Hvad kan du forvente af dette kursus?

I dette kursus opererer vi med en bred definition af kulturlandskaber som landskabsmæssige steder, der helt tydeligt er blevet præget og forandret af mennesket. Vores definition indbefatter by og land, i form af arkitektur og landbrug, såvel som menneskeskabte artefakter. Det være sig objekter som stenøkser eller runesten. Desuden inddrager vi også immaterielle kulturprodukter såsom regionens sagn og traditioner.

 

”Kulturlandskaber udgør menneske- og naturskabte kulturprodukter, som svarer til de værker, som nævnes i Overenskomstens artikel 1. De udgør eksempler på udviklingen af menneskelige samfund og bosættelser, som i tidens løb er blevet til under indflydelse af de fysiske begrænsninger og/eller muligheder fra det naturlige miljø, og som er skabt ved ydre og indre kræfter på samfundet, økonomien og kulturen.” (UNESCO)

 

Du kan tilmelde dig og læse mere om kurset her

 

 

Logo Interreg

Kurset er en del af Interreg Deutschland-Danmark

NORDMUS - dansk-tysk museumsforbund